luns, 13 de marzo de 2017

A tea da araña que todo o apañaBabarro, Xoán (1998), A tea da araña que todo o apaña, ilust. Isabel Caruncho, editorial: edebé-rodeira, [29 pp.] (ISBN: 84-8116-665-0).


Breve descrición do formato e contido da obra:
Este conto trátase de un álbum ilustrado, de tapas semiduras, máis ríxidas que as páxinas do seu interior, o cal pertence á edición “Tren Azul”. A súa forma é rectángular, case cadrada: 21 x 20 cm.
Na portada aparece a protagonista principal, unha araña, e na contraportada aparecen varias personaxes do conto: unha formiga, unha xoaniña e un abellón.

O conto versa sobre unha araña que ao ir tecendo vai apañando diversos animais que quedan presos na súa tea, ata que aparece o elefante, o cal ao bambearse rompe a tea e os animais que quedaran presos na tea quedan libres e marchan montados ao lombo do elefante.

A narración está chea de rimas e de repeticións de frases de forma continua. Cada vez que un animal queda preso á tea, ese animal faise amigo dos que xa estaban presos e repítese a descrición de cada un deles, como podemos observar a continuación:
Potencialidades:
Este conto está recomendado para nenos maiores de 3 anos. A temática da mesma permite a posibilidade de traballar cos nenos temas trasversais como a amizade-amor, e a educación ambiental. Ademáis tamén serve para ir traballando a memorística, xa que cada vez que un animal queda preso repítese a descrición do mesmo mais a dos animais que xa estaban presos. Tamén serve para que os nenos vaian aprendendo o que son as rimas e se vaian familiarizando con elas, o cal pode servir como unha boa introducción á lectura de poesía.
 

     

Ningún comentario:

Publicar un comentario