martes, 7 de marzo de 2017

O emocionado: Di o que sentes Nuñez Cristina, emocionario di o que sientes, ilust. varios, trad. Leandro García, ed. Palabras Aladas, (2016), [96 pp]. (ISBN: 8494151398).

Breve descrición do formato e contado da obra: o emocionario é un album ilustrado de tipo narrativo, neste caso esta escrito en lingua galega pero tamén ten unha edición noutra lingua. Conten cuberta e contracuberta, con tapas duras, no sea interés conta con imaxes e texto e sobresalen as imaxes sobre o texto. 
Este relato e de tipo narrativo e posue moitas imaxes que non fan necesario a súa lectura senon que por medio dos debuxos quitase o contido da lectura. é un conto orixinal e bastante interactivos xa que os destinatarios poden identificarse cas emocions que o libro describe. 
A obra contanos unha variedade de emocions que todas as persoas pasamos ao longo da nosa vida. 


Potencialidades: A partir da lectura deste libro axuda aos nenos non só a identificar as emocións que aparecen nel senon a interactuar con ditas emocións, e sentirse identificados con cada unha delas. 
O emocionario é unha boa ferramenta para traballar dentro das aulas as emocións, o saber identificalas e gestionalas, e o más importante dialogar e debatir sobre as emocións.  
Os destinatarios deste conto pode ser tanto nenos de moi temprana idade, xa que grazas as imaxes é moi interactivo, como para menos máis mayores onde xa podemos empezar a traballar como podemos xestionar as emocións.  

Ningún comentario:

Publicar un comentario